SAMPO, EEPOS ja KAKSIN –apurahahaku auki 19.10 - 5.12.2015.
Sampo

 

-SAMPO on vierailuohjelma, joka on suunnattu ranskalaisille tutkijoille, joilla ei vielä ole ammatillisia kontakteja Suomeen. SAMPO:n tavoitteena on tutustua tutkijan oman alan suomalaiseen tutkimus- ja tuotekehityskenttään sekä yhteyksien luominen suomalaisiin tieteellisiin ja yliopistollisiin yhteistyökumppaneihin.

- EEPOS on vierailuohjelma, joka antaa suomalaisille tutkijoille mahdollisuuden viikon mittaiseen vierailuun Ranskaan kollegansa luokse. Se auttaa myös luomaan uusia kontakteja, mahdollisuuden verkostojen laajentamiseen ja uusien projektien kehittämiseen.

- KAKSIN-ohjelma mahdollistaa väitöskirjan tekijän vierailun toisen maan tutkimuslaboratoriossa, tavoitteenaan vahvistaa tutkimusryhmien välisiä kontakteja. Ohjelman tavoitteena on tukea yhteistohtoriohjelmien toteutumista tarjoamalla taloudellista tukea liikkuvuuteen.

Ohjelmat on suunnattu kaikille tieteenaloille (perustieteen alat, kokeelliset tieteet, eksaktit tieteet, teknologia, sekä humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet), ja niitä voidaan hyödyntää monialaisesti.

Erityisesti seuraavat teemat ranskalais-suomalaisessa yhteistyössä huomioidaan:

-matematiikka

-taloustiede

-vihreä kemia ja bioteknologiat, jotka hyödyntävät biomassaa -energiatehokkuus (”smart grids”, sähköajoneuvot, energiatalot…)

-terveys- ja informaatioteknologia (telelääketiede, biosirut, bioinformatiikka…)

-alueelliset kysymykset (arktinen alue, Itämeren alue, raja-alueiden tutkimus…)

Lisätietoja: http://www.france.fi/helsinki-fi/sampo-eepos-ja-kaksin-apurahahaku-auki-2015/?lang=fi