Vill du bli läkare i Frankrike? Här hittar du information på franska om studien.