CampusFrance är en organisation som fungerar under ledning av utrikesministeriet och undervisningsministeriet i Frankrike. Vid CampusFrance får du information om studiemöjligheterna i Frankrike.

CampusFrance har kontor i cirka 110 informationscentra i hela världen, i över 80 olika länder. I Finland öppnades CampusFrance år 2004. Vi ger råd om utbildningsmöjligheter, krav på språkkunskaper, ansökningsförfaranden samt frågor som gäller det praktiska livet för studerande.


CampusFrance Finland har ett informationscentrum som är öppet för allmänheten och ligger i Helsingfors vid Franska institutet. Hit kan man komma för att bekanta sig med vårt skriftliga material.

Dessutom deltar vi i olika studiemässor samt andra internationella evenemang som organiseras i Finland för studerande. På detta sätt når vi ut till personer som är intresserade av Frankrike som studieland. Vi kan även vid behov anordna informationstillfällen vid olika läroinrättningar, exempelvis gymnasier och universitet.

Informationscentret och rådgivning

I informationscentret finns det material till påseende om studier i Frankrike, till exempel broschyrer om olika läroinrättningar och utbildningsprogram, studieguider och olika uppslagsverk.


Om du vill bekanta dig med materialet kan du besöka Franska institutet.
- må-fr kl. 10-17 
- lö kl. 10-16

Adressen är: Franska institutet
Kabelfabriken C2
Tallbergsgatan 1 C 135
00180 Helsingfors
Metro Gräsviken, Bus 20, 21, 65, 66

Om du inte hittar svar på dina frågor här, kan du kontakta oss per e-post på adressen helsinki(at)campusfrance.org.

Om du redan kommit långt med dina planer, men ännu behöver hjälp med detaljerna, kan du vid behov avtala om en träff med personlig rådgivning genom att skicka en e-post på samma adress.