Man ansöker om en studieplats antingen via ett gemensamt förfarande eller direkt vid läroinrättning.

När utländska studerande antas för studier följer man de tre nedanstående grundprinciperna i Frankrike:

  • Utländska och franska studerande har lika rättigheter och skyldigheter.
  • Alla utländska studenter behandlas rättvist och på lika villkor.
  • Universitetens och skolornas självbestämmanderätt garanteras. Varje läroinrättning får själv besluta vilka studenter som antas till utbildningen och vilka som inte antas.


Kravet för att bli antagen till universiteten är att man avlagt studentexamen. Det finns i allmänhet inga antagningsprov. Såväl den finländska studentexamen som den internationella studentexamen (International baccalaureate) är godkända i Frankrike. Studierna börjar i september/oktober och läsåret slutar i juni.

Du kan ansökä till de mesta av franska högskolor och universitet genom den gemensamma ansökan, Admission Post-Bac (APB). Den gemensamma ansökan gäller endast första årets studerande. Om du redan har en universitetsexamen eller studier, ta kontakt direkt med universitetet som du söker till. Några högskolor, särskilt Grandes écoles eller andra privata högskolor har dina egna ansöknings- och urvalsförfarande.

Det gemensamma ansökningsförfarandet är ett slags "förurval". Sedan kan ansökningsförfarandet delas upp i två delar, nämligen det administrativa anmälningsförfarandet (inscription administrative) och det pedagogiska inskrivningsförfarandet (inscription pédagogique). Den gemensamma ansökningen i Frankrike sker från 20.1. till 20.3.. För de läroinrättningar som inte är med i den gemensamma ansökningen varierar ansökningstidarna. Så är det värt att granska dem på nätet i förhand.

För det administrativa anmälningsförfarandet (inscription administrative) används den ansökningsblankett som har utarbetats av läroinrättningen ifråga. Till denna ansökningsblankett måste man vanligtvis bifoga åtminstone följande dokument:

- kopia av avgångsbetyget och studentexamensbetyget. Betygen måste ha översatts till franska av en auktoriserad översättare (traducteur assermenté), dvs. det måste finnas en stämpel av översättaren på översättningarna.
- intyg på kunskaper i franska (TCF, DELF eller DALF).
- kopia av identitetskortet.
- ansökningsbrev (lettre de motivation), där sökanden motiverar varför han eller hon vill studera vid den berörda läroinrättningen.
- returkuvert för svaret från universitetet.
- passfotografier bl.a. för studentkortet.


För att bekräfta sin studieplats måste studeranden dessutom genomföra en pedagogisk inskrivning (inscription pédagogique). För detta ändamål måste studeranden kontakta sin egen fakultet (unité de formation et de recherche, UFR) och komma överens om ett personligt möte. Detta möte anordnas vanligtvis i september-oktober, men vid vissa universitet redan i slutet av juli. Under detta möte ska studeranden se till att den studieplan som studeranden har utarbetat inför det kommande läsåret godkänns.


Man måste alltid kontakta studiebyrån (service de scolarité) för den berörda läroinrättningen för att kontrollera de exakta ansökningsvillkoren och ansökningsfristerna från fall till fall, eftersom dessa villkor och frister varierar från en läroinrättning till en annan. Dessutom kan det finnas specifika mer detaljerade regler för utländska studerande, även om det nuförtiden är relativt lätt för studerande att åka från ett land till ett annat inom EU.


Om sökanden redan har en högskoleexamen sedan tidigare, kan han/hon ansöka om att få de avlagda studierna tillgodo (équivalences). Detta innebär att sökanden inte nödvändigtvis måste avlägga alla kurser som ingår i den nya examen, eftersom det kan förekomma vissa överlappningar mellan de berörda examina.