Ska du åka på studentutbyte eller avlägga alla studier som ingår i en examen?

 
I Frankrike kan du antingen avlägga alla studier som ingår i din examen eller göra en del av din finländska examen.

År 2009 valde sammanlagt 507 finländska studenter att åka till Frankrike på studentutbyte inom ramen för ERASMUS-programmet. Frankrike har faktiskt legat som sjätte på listan över länder där utbytesstudenter väljer att studera. Dessutom åker ungefär hundra modiga finländska studerande per år iväg för att avlägga alla sina studier i Frankrike och ta sin examen där – i landet där det finns många olika typer av studiealternativ. Långt borta från Finland kan man bekanta sig med en annorlunda kultur, ett annorlunda levnadssätt och nya människor. Kanske man också lär sig skriva och tala på detta språk som hittills varit främmande.

De allra flesta finländska studerande i Frankrike läser humanistiska ämnen (till exempel det franska språket och fransk litteratur) eller handelsämnen eller statsvetenskapliga ämnen. Om du funderar på olika studiealternativ ska ändå du inte glömma de andra mindre kända ämnesområdena. Exempelvis den franska matematikforskningen har fått erkännande på världsomspännande nivå och de franska matematikerna har vunnit flest Fields-medaljer i hela världen. Det är också ett välkänt faktum att studierna i medicin och ingenjörsvetenskaper håller mycket hög klass.

För att avlägga alla studier som ingår i en examen måste man vara initiativrik och klara av att handla självständigt ända från början, dvs. i förberedelseskedet. Å andra sidan är det en mycket givande erfarenhet med tanke på såväl det framtida arbetslivet som ur personlig synvinkel. Att delta i studentutbyte är betydligt lättare med tanke på de praktiska arrangemangen. Läroinrättningarna i ursprungs- och mottagarlandet kanske hjälper dig att till exempel skaffa dig en bostad.

Att avlägga alla studier i Frankrike

Den största skillnaden jämfört med det finländska högskolesystemet är att man i princip inte behöver avlägga särskilda inträdesprov till läroinrättningarna i Frankrike. Studentbetyget – även ett finländskt sådant – öppnar dörrarna till universitet och högskolor. Det räcker ändå inte med att man får en studieplats, eftersom det sker en hård gallring under de första åren och man måste klara av att hålla studietakten för att också behålla sin studieplats!

Det lönar sig att i förväg noggrant reda ut vilken ställning den examen har som man tänker avlägga på den berörda läroinrättningen. På vissa privata läroinrättningar får man skolans eget betyg (certificat/diplôme d'établissement), som inte är en examen som erkänts av den franska staten. Även om den läroinrättningen har godkänts av staten (école reconnue par l'État), innebär detta inte nödvändigtvis att examen skulle vara godkänd av staten (diplôme reconnu par l'État eller diplôme visé par le ministère). I sådana fall är denna examen i princip inte heller godkänd av den finländska staten. Endast studerande som studerar vid allmänna läroinrättningar eller skolor som godkänts av staten får studiestöd från Finland. Alla offentliga läroinrättningar är naturligtvis godkända av den franska staten.

Utbytesprogrammet Erasmus

För studerande utgör Erasmus-programmet en möjlighet att delta i studentutbyte vid en högskola utomlands eller att göra en Erasmus- praktik i ett företag eller en organisation. Alla studerande som avser att avlägga en examen, oavsett studieinriktning, kan tillbringa en studieperiod utomlands med stöd av Erasmus-stipendiet under 3–12 månaders tid.

Studerande som deltar i studentutbyte får studiestöd från Finland enligt de normala villkoren. Dessutom kanske de får ett litet stipendium som täcker extrakostnader. Utbytesstudenter kan ansöka om bostadsstöd även i Frankrike från en organisation som kallas CAF (Caisse d'allocation familiales). Man kan delta i studentutbyte tidigast under det andra studieåret, men oftast under det tredje studieåret.

Nästan alla universitet och yrkeshögskolor i Finland har Erasmus-avtal med franska läroinrättningar. Det är bäst att du hör dig för på enheten för internationella ärenden på din egen läroinrättning för att få mer detaljerade uppgifter om vilka läroinrättningar de samarbetar med och vad programmen omfattar och hur länge de räcker.