Måste man kunna franska för att kunna studera i Frankrike? Ja och nej!

NEJ, eftersom det finns flera utbildningsprogram på engelska. Det erbjuds allt fler studieprogram på engelska, i synnerhet när det gäller studier på magisternivå, dvs. studier under det fjärde och femte studieåret på universitetet. Vid vissa läroinrättningar kan man avlägga alla kurser som ingår i en examen på engelska, ända från det första studieåret. Du kan ladda ner ett register över studieprogram på engelska genom att klicka här [pdf]. Englanninkielisiä opinto-ohjelmia voi etsiä etusivun hakukoneella.

JA, om man vill ha större valmöjligheter. Det är svårt att åka iväg för att studera till exempel filosofi eller historia utan att kunna franska… Naturligtvis är också det dagliga livet i det främmande landet lättare och framför allt mer givande om man kan åtminstone några ord av det lokala språket.
Den allmänna vägledande principen är att man klarar sig bra på franska i det dagliga livet med språkkunskaper på DELF B2 –nivå. För att man ska klara sig bra i högskolestudierna måste språkkunskaperna motsvara DALF C1 –nivån. Detta innebär ändå inte att man inte skulle kunna inleda studierna även om språkkunskaperna är på en lägre nivå. Man får inte glömma att kunskaperna i franska utvecklas allt mer ju längre man vistas i landet! Vid många universitet har man möjlighet att vid sidan av studierna avlägga kurser i franska.

Ranskan kieltä voi opiskella Ranskassa joko kielikurssilla tai tutkinto-opiskelijana. Suomessa ranskaa voi opiskella esim. Ranskan instituutissa, kansalaisopistoissa ja tutkinto-opiskelijana yliopistossa.