Från utländska studerande krävs i allmänhet ett språkprov (ofta nivå B2)

DELF, DALF OCH TCF

Från utländska studerande krävs i allmänhet ett språkprov. Om ett intyg på kunskaper i franska krävs av läroinrättningen i samband med ansökningsförfarandet, ska man vanligtvis intyga sina språkkunskaper med hjälp av en DELF- eller DALF- språkexamen eller med ett TCF-nivåprov. För studerande från EU-länderna är språkprovet inte alltid obligatoriskt.


De två examenstyperna DELF (Diplôme d’études de langue française) och DALF (Diplôme approfondi de langue française) är internationella examina i franska och har godkänts av det franska undervisningsministeriet. Dessa examina kan avläggas var som helst i världen. Efter att man väl har avlagt denna examen, gäller den hela livet ut. I Finland fungerar bland annat Franska institutet som examenscenter. Vid Franska institutet kan man även avlägga nivåprovet TCF (Test de connaissance du français). Resultaten från detta test gäller i två års tid.

Mer information får du från Franska institutet, tel. 09 2510 210, info(at)france.fi, www.france.fi.