Ranskan korkeakoulut voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään, joilla kaikilla on omat erityispiirteensä.

1. Yliopistot

2. Grandes écoles -korkeakoulut

3. Muut, erikoistuneet korkeakoulut

 

1. Yliopistot

Ranskassa on 83 julkista yliopistoa tai niihin rinnastettavaa oppilaitosta
Yliopistot ovat monitieteisiä ja kattavat kaikki tieteenalat
Suurin osa ranskalaisista opiskelijoista (lähes 1,5 miljoonaa) opiskelee yliopistoissa

Ei pääsykokeita
Ratkaiseva ero suomalaisten ja ranskalaisten yliopistojen välillä on, että valtaosaan ranskalaisista yliopistoista ei ole pääsykoetta. Kaikilla ranskalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneilla on oikeus ilmoittautua opiskelijaksi yliopistoon ylioppilastutkintoaan vastaavaan koulutusohjelmaan. Suomalainen YO-tutkinto ja kansainvälinen International baccalaureat ovat molemmat hyväksyttyjä Ranskassa.

Osa yliopistoista ja ohjelmista on kuitenkin niin suosittuja, että yliopistot joutuvat valikoimaan opiskelijoita esim. opintomenestyksen tai motivaatiokirjeen perusteella.

Opinto-oikeus myönnetään ensin vain kandidaatin tutkintoon. Maisterin tutkintoon on haettava erikseen sen jälkeen, kun on suorittanut kandidaatin tutkinnon. Opinnot ranskalaisessa yliopistossa seuraavat sitä opinto-ohjelmaa, jota on haettu opiskelemaan. Opinnoissa edetään vuosittain ja opintojen pituus sekä tenttien uusimismahdollisuudet ovat rajattuja. Myös sivuaineet valitaan oman opinto-ohjelman puitteissa. Yliopistoissa on myös erityisesti työelämään suuntautuvia ohjelmia.

Kustannukset: Ranskan julkisissa oppilaitoksissa ei ole lukukausimaksuja, mutta niihin maksetaan vuosittain ilmoittautumismaksu, joka opintojen tasosta ja aineesta riippuen on n. 170 ja 500 euron välillä. Ilmoittautumismaksujen taso on julkisen vallan säätelemää ja se tarkistetaan vuosittain. Tarkemmin kustannuksista ja rahoituksesta.

Hakeminen: Yliopistoihin ensimmäisen vuoden opiskelijaksi haetaan yhteishaussa: Admission post-bac 20.1.-20.3.


2. Grandes écoles -korkeakoulut


Grandes écoles -korkeakouluissa opiskelee 285 000 opiskelijaa (noin 13 % kaikista opiskelijoista)
Kaupan, hallinnon ja teknisen alan oppilaitoksia; Ecoles normales supérieures (ENS); Instituts d’études politiques (IEP);  eläinlääketieteelliset sekä muita tiettyyn alaan erikoistuneita oppilaitoksia

Grandes écoles -korkeakoulut ovat Ranskan korkeakoulujärjestelmän erikoisuus. Osa kouluista on julkisia, osa yksityisiä ja osa kauppakamareiden valvonnan alaisia oppilaitoksia. Kaikissa niissä opetuksen ja tutkimuksen taso ovat huippuluokkaa.

Grandes écoles -koulut ovat usein pieniä, tiettyyn alaan erikoistuneita korkeakouluja ja niihin on tiukat sisäänpääsykriteerit. Perinteinen tapa on käydä ensin kaksivuotinen classe préparatoire, jonka jälkeen haetaan pääsykokeen kautta varsinaisiin grande école -opintoihin. Nykyisin monet koulut seuraavat myös eurooppalaisia kolmiportaisia tutkintorakennetta (kandidaatti-maisteri-tohtori). Ulkomaalaisille opiskelijoille voi olla oma sisäänpääsykiintiö ja omia ohjelmia.

Kustannukset: Vaihtelevat 300-15000 euroon riippuen korkeakoulusta. Tarkemmin kustannuksista ja rahoituksesta.


Hakeminen: Grandes écoles -kouluilla on yleensä omat hakumenettelyt. Joihinkin korkeakouluihin ja lukioissa järjestettäviin yleisiin, korkakouluopintoihin laskettaviin Classe préparatoire -opintoihin voi hakea yhteishaussa. 

3. Muut, erikoistuneet korkeakoulut

Yli 3000 korkeakoulua
Julkisia tai yksityisiä (maksullisia)
Lähes 500 000 opiskelijaa
Terveys- ja hoitoalat, viestintä, arkkitehtuuri, muoti, design, turismi, gastronomia, maatalous, yhteiskunnalliset ja poliittiset tieteet jne.


Tässä ryhmässä on eniten vaihtelua. Valinta korkeakouluun tapahtuu pääsykokeen tai yksistään paperihakemuksen perusteella. Taidealan oppilaitoksiin haettaessa täytyy yleensä esittää portfolio omista töistä.
Korkeakoulut myöntävät joko valtion tunnustamia tutkintoja (diplômes d’État) tai omia tutkintojaan (diplômes/certificats d’établissement), jotka eivät ole valtion tunnustamia.

Kustannukset: Vaihtelevat 300 - 15 000 euroon vuodessa. Tarkemmin kustannuksista ja rahoituksesta.
Huom. Kela myöntää opintotukea vain julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon


Hakeminen: Korkeakoulut ovat joko mukana yhteishaussa tai niillä on oma hakumenettely

Lisätietoja Ranskan korkeakoulujärjestelmästä, yliopistoista ja korkeakouluista sekä tutkinnoista on saatavilla englanniksi ja ranskaksi CampusFrancen tietopankista.