Det kan vara svårt att skaffa en lägenhet medan du är i Finland, eftersom det är omöjligt att göra upp ett hyresavtal utan att ha sett lägenheten, och det lönar sig inte heller att försöka göra så.

Även om du befinner dig på ort och ställe, kan det vara svårt att leta bostad och ibland kan det kännas som ett heltidsjobb… När du har fått bekräftelse på din studieplats, lönar det sig att först reda ut möjligheterna att få en lägenhet via den berörda läroinrättningen.

Den riksomfattande organisationen CNOUS (Centre national des œuvres universitaires et scolaires) och den regionala organisationen CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) är organisationer som lyder under undervisningsministeriet i Frankrike och som bevakar studerandenas intressen och hjälper till med frågor gällande boende och alla andra ärenden i koppling till studentlivet (studiestöd, måltider, fritid...).

På den fria marknaden kan man leta bostad bland annat på följande nätsidor för bostadssökning:

•    Studentbostäder:
www.adele.org
www.annonceetudiant.com
www.location-etudiant.fr
www.mapiaule.com

•    Privatpersoners bostadsannonser (inga förmedlingsavgifter):
www.pap.fr
www.entreparticuliers.com

•    Gemensamt boende:
www.appartager.fr
www.colocation.fr
www.kel-koloc.com

•    Bostadsförmedlingar:
www.orpi.com
www.fnaim.fr
www.seloger.com
www.avendrealouer.fr

Även olika organisationer och föreningar som främjar studerandenas intressen tillhandahåller bostadsförmedlingstjänster både i Paris och på annat håll.

Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) finns i södra Paris och omfattar cirka 40 studenthem där det bor cirka 10 000 studerande från 140 olika länder. Det finns begränsat med studentrum där och för att kunna söka husrum måste studeranden helst vara inskriven vid någon av högskolorna inom området Ile-de-France åtminstone i ett program på magisternivå (dvs. det fjärde studieåret efter gymnasiet). Ansökningsblanketten för en studentbostad måste inlämnas i april-maj om studierna börjar på hösten. Månadshyran för ett rum är minst 370 euro.

•    På nedannämnda hemsidor hittar du också information om boende.
www.anil.org www.aidologement.fr (även juridisk information)

•    Obs! Studerande och även utbytesstudenter kan ansöka om bostadsstöd från en organisation som kallas CAF (Caisse d'allocation familiales) för den tid då de vistas i Frankrike.

Innan du undertecknar hyresavtalet…

På den fria marknaden är den genomsnittliga hyran för bostäder i Paris ungefär 25 EUR/m2 och i resten av landet ungefär 12 EUR/m2. I Paris betalar studerandena i medeltal 520 euro för sin bostad och i övriga städer är den genomsnittliga hyran för studerande 260 euro i månaden (detta var hyresläget 2012).

När man hör sig för om en bostad lönar det sig att reda ut om bostaden är möblerad eller ej. Kylskåp och spis är inga självklarheter, och inte heller WC eller dusch! Hyresgäster som hyr en lägenhet på den fria marknaden ombes betala en garantisumma som motsvarar en månadshyra (tidigare två månadshyror, men lagen ändrades till hyresgästernas förmån år 2008). Vanligtvis krävs det också en borgensman för hyresgästen.

Det lönar sig att vara beredd på att visa upp papper gällande borgensmannen, som till exempel en kopia av identitetskortet, lönekvitton… I samband med att hyresavtalet undertecknas utförs en état des lieux, där det fastställs i vilket skick bostaden är och vilka ytskador där finns. Om det inte har gjorts någon état des lieux utgår man från att bostaden var i gott skick då hyresgästen mottog den. Därför lönar det sig att vara noggrann med état des lieux och se till att de ytskador och brister som finns i lägenheten skrivs ner i denna utredning. Annars kan hyresvärden behålla en del av hyresgarantin.

I hyran ingår vanligtvis inte el, vatten eller gas, och inte heller underhållsavgifter för fastigheten (charges). Dessa extraavgifter charges betalas månatligen i tillägg till hyran. Avgifterna uppgår vanligtvis till 30-60 euro. När det gäller kostnaderna för boende bör man också komma ihåg att det sällan finns centralvärme i byggnader i Frankrike. Kostnaderna för eluppvärmning av en bostad kan lätt uppgå till flera tiotals euro i månaden.

Löptiden för hyresavtal avseende omöblerade lägenheter är normalt sett tre år och för möblerade bostäder är löptiden ett år. Om en studerande så önskar, kan denne göra upp ett hyresavtal för en möblerad lägenhet för endast nio månader (bail meublé étudiant). Hyresgästen kan förstås också säga upp avtalet innan avtalstiden löper ut. I så fall är uppsägningstiden tre månader. Om hyresvärden säger upp avtalet, måste det finnas befogade skäl och uppsägningstiden är sex månader.