Hur öppnar jag ett bankkonto? Hur är det med telefon och internet?


Bankärenden

För att öppna ett bankkonto behöver du i allmänhet ett pass och ett intyg över din boningsort, exempelvis ett hyreskontrakt i ditt eget namn och/eller den senaste elräkningen. Annars måste den person hos vilken du är inhyst ge ett skriftligt intyg om logi (attestation d’hébergement) och ofta räcker det om du tar med en kopia på denna persons identitetskort och en elräkning där denna person står som adressat. Det lönar sig också att ta med sitt studentkort eller ett intyg över studieplatsen.

Reglerna varierar dock beroende på vilken bank, vilket kontor eller till och med vilken tjänsteman du kontaktar… Om det blir alltför besvärligt, lönar det sig att byta bank! Serviceavgifterna i bankerna är högre än i Finland. Ibland har bankerna avtal med olika läroinrättningar. I synnerhet om du studerar vid någon av högskolorna Grandes écoles, lönar det sig att konsultera studentorganisationen vid den berörda högskolan.

Telefon

I Frankrike finns det tre stora teleoperatörer: Orange, SFR och Bouygues Télécom. Avtalet ingås för ett eller två år i taget. Avtalet omfattar en viss mängd gratis samtalstid per månad samt en mobiltelefon. Telefonen är vanligtvis låst (bloqué), dvs. den fungerar inte med något annat SIM-kort än den berörda operatörens kort. Efter en viss tid är operatören emellertid skyldig att ”låsa upp” mobiltelefonen, så att den fungerar även med andra operatörers kort.

Ett avtal som ingåtts med en operatör är svårt att säga upp – eller åtminstone blir det dyrt. I förekommande fall förbinder sig kunden att betala de månadsavgifter som finns kvar av avtalstiden. Dessa månadsavgifter uppgår till minst cirka 20 EUR/mån. Att bli arbetslös eller flytta utomlands är emellertid godtagbara skäl för att upphäva avtalet. Man kan också köpa ett prepaid-kort, och då behövs inget avtal. Det kostar cirka 40-50 EUR att öppna upp anslutningen, och därefter laddar man samtalstid på SIM-kortet genom att betala engångsavgifter av olika storlek. Samtalen kostar dock nästan 0,50 EUR/min. Vissa operatörer ger förmånliga erbjudanden åt studerande, så det tål att tänka på att ingå ett avtal. Det lönar sig att överväga noggrant innan man beställer onödiga avgiftsbelagda tilläggstjänster och försäkringar.

Internet

Om man vill skaffa sig en egen Internet-anslutning, är avtalsvillkoren liknande som för telefonanslutningar. Det finns också avtalspaket med kombinerad trådtelefon och Internet-anslutning. Dessa avtalspaket är relativt förmånliga i synnerhet på lång sikt.

Vid franska läroinrättningar är nivån på IT-utrustningen varierande. För varje dator med Internet-anslutning finns det allt från en till tretusen studerande. Det finns dock gott om Internetcaféer (cybercafé) och många av dem håller öppet 24 timmar per dygn. Priset per timme varierar mellan 4-5 EUR beroende på vilket Internetcafé man besöker.