För statliga universitet är termisavgiftet bestämmt av franska undervisningsnministeriet. Privata högskolor ställer sina egna priser.

Terminsavgifter föt statliga universitet och för civilingenjör-högskolor (Écoles d'ingénieurs) för terminen 2016-2017:

  • 184 € Kandidatnivå (Licence)
  • 256 € Magisternivå (Master)
  • 391 € Doktornivå (Doctorat)
  • 610 € Écoles d'ingénieurs 

(Ytterligare kostnader möjliga.)

Terminsavgifter i privata högskolor kan vara betydligt högre (årligen mellan 3 000 och 15 000 €).

Finansiering

Du kan få Fpa:s studiestöd utomlands, när du avlägger en hel examen eller genomför studier eller arbetspraktik som ingår i din finländska examen. Om du studerar en del av studierna utomlands, du kan få studiestöd ifall studierna eller praktiken räknas till godo i den examen som du avlägger i Finland. Den studiestödsansökan som gäller perioden utomlands handläggs på samma ställe (universitetets studiestödsnämnd, FPA-byrån, studiestödscentralen) som ditt övriga studiestöd.

Om du studerar hela examen utomlands, studiestöd kan beviljas dig som avlägger en hel examen vid en utländsk läroinrättning, om studier motsvarar studier i Finland. Därtill skall din utlandsvistelse vara tillfällig. Studiestödsärenden för dom som avlägger hela examen utomlands behandlas vid Fpa:s Studiestödscentralen.

(Källa: kela.fi)

Du kan också får stöd till studier från Frankrike. Du kan sökä möjligheter med sökmotorn av CampusFrance ("Finansiera din projekt"). När du har anländt till Frankrike, du kan söka bostadsbidrag från CAF (Caisse d'Allocations familiales).

Börja planera finansiering av dina studier utomlands i god tid. Ta reda på kostnader  såsom terminsavgifter, övriga studieavgifter och levnadskostnader. (råd från kela.fi)

Livskostnadsberäkningen för en studerande

Beräkningen har gjorts med hjälp av www.letudiant.fr i juni 2012.

Universitetet terminsavgift € 225
Studeringsmaterial 675 e
Bostad
  - Paris 8020 e (hyra 520 e, garanti 1 560 e, flyttning 100 e)
  - Annanstans i Frankrike 3760 e (240 e hyra, garanti 780 e, flyttning 100 e)
Sjukvård 200 e (socialförsäkring)
Dagliga levnadskostnader (transport, restauranger och fritid)
  - Paris 7 000 e
  - Annanstans i Frankrike 6 500 e

TOTALT: Paris 16 120 e, Annanstans i Frankrike 11 360 e