Suuntana Ranska

Webbguiden Suuntana Ranska är en ny del i serien av landsvisa Suuntana-guider som tidigare publicerats i tryckt format. Guidens syfte är att ge grundläggande information om olika alternativ för att åka till Frankrike.

Guiden har producerats av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO och Arbets- och näringsministeriet.

Landsguiderna är skrivna på finska, men alla guider innehåller också ett sammandrag på svenska.